ข้าว,ข้าวหงษ์ทอง ,บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด,ผู้ส่งออกข้าว,ข้าวหอมมะลิ,ข้าวสารส่งออก,ข้าวกล้องงอก,ข้าวพร้อมรับประทาน,bscm,Bangsue Chia Meng,Rice Mill,Golden Phoenix Rice,Thai Jasmine Rice,Organic Rice, - 挽賜正明火礱有限公司 - 金鳳 - 香米 - 泰國茉莉香米 - 泰國紅米 - 花糙香米 - 泰國白米 - 泰國香米

Get Adobe Flash player

//Narumol's Account //Code ขาว-ดำ ไว้อาลัย //